SKKS - Zpět na úvodStředisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov

TRANSLATE

Salon Spolku pražských výtvarných umělců

Datum konání: 30.05. 2018 - 28.06. 2018
Místo konání: Galerie Špejchar
09:00

Salon

výstava obrazů a soch Spolku pražských výtvarných umělců

Po zániku Svazu českých výtvarných umělců v roce 1990 a po pozdějším zániku Fondu výtvarných umělců trvala mezi umělci potřeba sdružovat se, aby bylo možno pořádat společné konfrontační výstavy.Uskupení, podobná cechům vznikala z jednotlivých oborů výtvarného umění. Tak byla založena dvě sdružení pražských malířů, která ovšem nesdružovala jen pražské umělce. Naše sdružení mělo od začátku více než 50 členů širokého názorového spektra. To dává možnost zajímavých prezentací různých uměleckých přístupů. Od začátku činnosti jsme vystavovali také grafiky, fotografie či plastiky. Nevyhýbáme se ani sklářským a keramickým dílům. V roce 2016 jsme byli nuceni podle zákona přejmenovat naše sdružení na spolek a rozšířili jsme jeho obsah o členství všech výtvarných oborů, takže dnes neseme název SPOLEK PRAŽSKÝCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ.  Řadu let vystavujeme v Praze, po celé republice i v zahraničí.
V posledních letech jsme často pořádali tématické výstavy a tak projekt SALONU v Chomutově a vlastní výběr obrazů našimi umělci se stane zvláštní konfrontací a retrospektivou v jejich tvorbě a tím bude tato výstava velmi zajímavá.

 Marie Preclíková (předsedkyně spolku)

© 2015 SKKS Chomutov a Jan Džambasov | soubory cookies